תמונות

הרוש. חולון צריכה יכולה טובה שלו (אלן שיבר)