תמונות

בינתיים גם לה הולך קל. אזארנקה (gettyimages)