תמונות

משומר ומימון. אלישע לא מסכים עם הביקורת עליו (עמית מצפה)