תמונות

יחפש זכיה ראשונה ברומא. פדרר (GETTYIMAGES)