תמונות

מיתייה מורץ'. יגיע למבחנים בבית"ר (עמית מצפה)