תמונות

אלישע לוי ויניב קטן. הקפטן שוב פצוע (עמית מצפה)