תמונות

מיכל דליות עם נכדה איתי צילום: תומר ושחר צלמים