תמונות

הופעה לירז צ'רכי שיר ביטון צילום: ראובן שניידר