תמונות

קאנוטו. יכול להתחיל לארוז ולקנות כרטיס לארגנטינה (עמית מצפה)