תמונות

אובמיאנג השתולל משמחה, לפני ששמידט השתולל מכעס (gettyimages)