תמונות

אדניות 07, גינה אנכית ממרזבי פח צילום: גינות תועלת