תמונות

ראשונה בין הישראלית, ובפער גדול. גלושקו (gettyimages)