תמונות

הפועל תקיים את המחנה בפולין. גוטמן (אלן שיבר)