תמונות

היטלר והמופתי צילום: Heinrich Hoffmann / הנריך הופמן 1941