תמונות

אמורים לעלות בקלות לשלב הבא. גוני יזרעאלי ורביב לימונד (לילך וייס,