תמונות

חללי עבודה, 1 המיזנטרופ, צילום נעמה כנפו וסוזי כהן-לוינסון צילום: נעמה כנפו וסוזי כהן-לוינסון