תמונות

עמי גניש (משמאל). ישמש כמאמן זמני (אור שפונדר)