תמונות

הביתה של עדי בתל אביב, גובה עציץ (31) צילום: הגר דופלט