תמונות

יעל הירש-שפיגל, פינת עבודה, גובה צילום: הגר דופלט