תמונות

מטוביץ'. האופציה עליו פגה (צילום: אנצ'ו גוש ג'יני)