תמונות

מבנים בירושלים, תמול שלשום קשת, צילום איוון טיכיינקו צילום: איוון טיכיינקו