תמונות

בייל אחרי השער הראשון מול יובה. הכל יהיה עליו (gettyimages)