תמונות

שיתוף פעולה שמיקסם את עצמו. הארגנטיני עם קבאני (GETTIMAGES)