תמונות

ורמוט, אבוטבול ומלכה. צעירים ליד ותיקים (אלן שיבר)