תמונות

איציק עובדיה. במועדון זוקפים את העליה לזכותו (אופק עוגן)