תמונות

בשר פיגולים שהוברח מהשטחים צילום: משטרת ישראל