תמונות

אלונה זוכה לנשיקה. כך יעשה לבעלים ששרדה (אלן שיבר)