תמונות

ההגנה שלו לא הופיעה במחצית הראשונה. בלאט (gettyimages)