תמונות

המאמנים רק רוצים לשרוד עד סוף החודש (צילום: עודד קרני)