תמונות

פריטים לקיץ, צנצנת נורה הביטאט. צילום הביטאט צילום: הביטאט