תמונות

יביא את היכולת מהצעירה להפועל? אלטמן (לירון מולדבן)