תמונות

אלון יפת מקבל את הקרדיט מהאיגוד (אלעד ירקון)