תמונות

ישחזר את היכולת מהעונה שעברה? שוינפלד (דני מרון)