תמונות

דיוקוביץ'. חובת ההוכחה נותרה עליו (gettyimages)