תמונות

גורדנה במדי הנבחרת הצעירה. יישאר בכחול (משה חרמון)