תמונות

לזניה ברילה - מורחים את הרוטב צילום: אסף אמברם