תמונות

עוד אליפות בצהוב, גיליון ציונים (צילום: אלן שיבר)