תמונות

אלישע לוי בסמי עופר. ברביעי זה ייראה אחרת? (יוסי שקל)