תמונות

יכול להציל את הקבוצה מירידה? צרפתי (נמרוד גליקמן)