תמונות

קנדה, חוטבא ואבוטבול ממהרים לבוא ולברך (עמית מצפה)