תמונות

סמואל יבואה. עזב את הפועל לטובת גנק (אלעד ירקון)