תמונות

ינסו לעלות ליתרון מבטיח. מרבאלייביץ' (עמית שיסל)