תמונות

דור מלול. בירשחוט מתרוממת למקום ה-8 (BELGA)