תמונות

"אף אחד לא אוהב שמקללים אותו". הקומץ (אלן שיבר)