תמונות

רק לנו נראה שנמני בורח והאיש שמאחוריו יסבול מהריח? (משה חרמון)