תמונות

פיצוץ רמלה צילום: משה שוהם – תעוד מבצעי מדא