תמונות

ואת העורף של בית"ר מובך מספר פעמים (אלן שיבר)