תמונות

"נייצר קבוצה הישגית, אך מאוזנת" (צילום: דני מרון)