תמונות

מישהו שורך לילד את הנעל - רואים בעיקר את הנעל