תמונות

הירוקים בעמדה מצוינת בצמרת. ורגאס (אלן שיבר)